Fría, Notas zampoña

Munasquechay, Notas zampoña

Saya morena, Notas zampoña

Negrita, Notas zampoña

Mi samba mi negra, Notas zampoña

Santusay, Notas zampoña

Ave de cristal, Notas zampoña

Llorando se fue, Notas zampoña